Mua sắm hàng triệu sản phẩm Amazon, eBay dễ dàng, tiết kiệm tại Shopus

ShopUS.VN

Giỏ hàng

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của quý khách

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51MER1cLXXL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51DIHv80NYL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41hLQC7dq-L.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51LQySoHhoL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51ZuUvDJvuL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51N8dPzeHjL.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51zrZe6+x+L.jpg

Cliganic USDA Organic Aromatherapy Essential Oils Set (Top 8), 100% Pure Natural - Peppermint, Lavender, Eucalyptus, Tea Tree, Lemongrass, Rosemary, Frankincense & Orange | Cliganic 90 Days Warranty

Thương hiệu Cliganic |  Tình trạng New
4,6/5 (1698,0 đánh giá) trên amazon.com
444,366đ
514,566đ
-13%
Khối lượng tạm tính 0.4 kg / sản phẩm:
· Phí dịch vụ0đ
· Phụ thu hải quan0.0đ
· Phí vận chuyển nội địa Mỹ
Khối lượng tạm tính 0,39 kg
Size
iconThời gian nhận hàng dự kiến 17-04-2020 đến 22-04-2020 nếu bạn thanh toán ngay hôm nay.
Tổng đài: 1900-6755 hoặc Chat ngay

Người bán

icon92% người mua hài lòng

Mua hàng nhập khẩu từ Mỹ dễ dàng, an toàn, giao tận nhà

Giảm 80% phí vận chuyển, không thuế bang, tỷ giá thấp

Tiết kiệm 20% phí nếu là đăng ký dịch vụ Prime xem

Miễn phí thanh toán online cho thẻ Visa/Master/Amex

Nhập coupon SHOPUS50 giảm 50,000đ cho đơn đầu tiên

/static/images/loader-05.svg
Features
I N C L U D E D I N T H I S S E T : P e p p e r m i n t , L a v e n d e r , E u c a l y p t u s , T e a T r e e , L e m o n g r a s s , R o s e m a r y , F r a n k i n c e n s e a n d O r a n g e . E s s e n t i a l O i l s S e t f o r D i f f u s e r .
Cliganic USDA Organic Aromatherapy Essential Oils Set (8 Pack), 100% Pure - Peppermint, Lavender, Eucalyptus, Tea Tree, Lemongrass, Rosemary, Frankincense and Orange
Lên đầu trang